Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zawiadomienie o wyniku postępowania - usługa sprzątenia i odśnieżania terenu SWW/ZP-26/BFL/2009

SWW/ZP-26/BFL/2009

 

Warszawa, dnia 18 listopada 2009 r.
 
 
 
                      
Zawiadomienie o wyniku postępowania
 
Dotyczy:     „usługi związanej ze sprzątaniem i odśnieżaniem terenów wewnętrznych oraz chodników wokół kompleksu koszarowego nr 3619
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO z siedzibą w Warszawie 02-009, przy Al. Niepodległości 243 informuje, że w postępowaniu na „usługę związaną ze sprzątaniem i odśnieżaniem terenów wewnętrznych oraz chodników wokół kompleksu koszarowego nr 3619”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zostało złożonych 5 ofert.
 
·         Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AWIMA Sp. j. A. Wiśniewski, B. Wiśniewska, z siedzibą w Józefowie 05-410, przy ul. 3-go Maja 2B/22, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez Zamawiającego. W kryterium oceny ofert CENA, oferta ta otrzymała łącznie 76,01 pkt i spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.
·         Kolejne lokaty otrzymały firmy:
- Drugą lokatę uzyskała oferta złożona przez P. H. U. GAMMA Andrzej Zakrzewski, z siedzibą w Warszawie 01-229, przy ul. Wolskiej 75/90, która w kryterium oceny ofert otrzymała łącznie 65,00 pkt.
- Trzecią lokatę uzyskała oferta złożona przez REMONDIS Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie 02-981, przy ul. Zawodzie 16, która w kryterium oceny ofert otrzymała łącznie 25,67 pkt.
- Czwartą lokatę uzyskała oferta złożona przez Zakład Usług Leśnych GINTER Stefan Ginter, z siedzibą w Chojnicach 89-620, Nieżychowice 44, która w kryterium oceny ofert otrzymała łącznie 15,27 pkt.
- Piątą lokatę uzyskała oferta złożona przez Zakład Usługowy KLEKS, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przy Agorze 20/57, która w kryterium oceny ofert otrzymała łącznie 5,37 pkt.
 
Szczegółowych informacji udzielają Andrzej Endzelm i Łukasz Zabłocki, tel. kontaktowy (022) 683 23 52, w każdy dzień roboczy w godzinach od 9.00 do 14.30.
 
 
                                                                                                                                                                    ZASTĘPCA DYREKTORA
                                                                                                                                                           Biura Finansowo - Logistycznego
 
                                                                                                                                                      .......................................................
                                                                                                                                                                       Paweł DUTKIEWICZ

Metadane

Data publikacji : 18.11.2009
Podmiot udostępniający informację:
Służba Wywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor2
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor2

Opcje strony

do góry