Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zawiadomienie o wyniku postępowania - usługa i dostawa terminali satelitarnych SWW/ZP-12/BFL/2009

SWW/ZP-12/BFL/2009

 

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2009 r.
 
 
Zawiadomienie o wyniku postępowania
 
Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „usługę opłaty abonamentowej wraz z dostawą terminali satelitarnych” nr sprawy SWW/ZP-12/BFL/2009”
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO z siedzibą w Warszawie 02-009, przy Al. Niepodległości 243 informuje, że w postępowaniu na „usługę opłaty abonamentowej wraz z dostawą terminali satelitarnych”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zostało złożonych 6 ofert.
 
Dla zadania ofertowego nr 1A została złożona 1 oferta.
Cena oferty złożonej przez firmę MARSAT Przemysław Dziula, z siedzibą w Tychach 43-100, przy ul. Fabrycznej 11, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć sfinansowanie zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie przetargowe dla zadania ofertowego nr 1A, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4.
 
Dla zadania ofertowego nr 1B zostało złożonych 5 ofert.
·         Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MARSAT Przemysław Dziula, z siedzibą w Tychach 43-100, przy ul. Fabrycznej 11. Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez Zamawiającego. W kryterium oceny ofert CENA, oferta ta otrzymała 100 pkt i spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.
·         Kolejne lokaty otrzymały firmy:
- Drugą lokatę uzyskała oferta złożona przez firmę SILTEC Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-374, przy ul. E. Orzeszkowej 5, która w kryterium oceny ofert otrzymała 93,97 pkt.
- Trzecią lokatę uzyskała oferta złożona przez firmę AGTES Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie 02-819, przy ul. Puławskiej 300A, która w kryterium oceny ofert otrzymała 90,16 pkt.
- Czwartą lokatę uzyskała oferta złożona przez firmę MAW TELECOM SRP Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-791, przy ul. Chocimskiej 14, która w kryterium oceny ofert otrzymała 88,43 pkt.
- Piątą lokatę uzyskała oferta złożona przez firmę KENBIT Sp. j., z siedzibą w Warszawie 01-014, przy ul. Żytniej 15 lok. 22, która w kryterium oceny ofert otrzymała 75,90 pkt.
 
Szczegółowych informacji udzielają Andrzej Endzelm i Łukasz Zabłocki, tel. kontaktowy (022) 683 23 52, w każdy dzień roboczy w godzinach od 9.00 do 14.30.
                                                                             
 
                                                                                                                                                                     DYREKTOR
                                                                                                                                                 Biura Finansowo - Logistycznego
 
                                                                                                                                            .......................................................
                                                                                                                                                            Marek MALINOWSKI

Metadane

Data publikacji : 31.08.2009
Data modyfikacji : 21.09.2009
Podmiot udostępniający informację:
Służba Wywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor2
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor2

Opcje strony

do góry