Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługa ubezpieczenia samochodów służbowych Zamawiającego

Ubezpieczenie samochodów służbowych

 

Warszawa, dnia 31 marca 2009 r.

                                                                                                  

 

 

     

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Dotyczy: „usługi polegającej na ubezpieczeniu samochodów służbowych Zamawiającego”.

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO z siedzibą w Warszawie 02-009, przy Al. Niepodległości 243 informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na „usługę ubezpieczenia samochodów służbowych Zamawiającego” wpłynęły 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Łodzi 90-520, przy ul. Gdańskiej 132. W kryterium oceny ofert określonym przez Zamawiającego – CENA - oferta ta otrzymała 100 pkt.

Oferta złożona przez STU ERGO HESTIA, z siedzibą w Warszawie 02-127, przy ul. Mołdawskiej 9, w kryterium CENA otrzymała 81,71 pkt.

 

Szczegółowych informacji udzielają Andrzej Endzelm i Łukasz Zabłocki, tel. kontaktowy (022) 68 41 352, w każdy dzień roboczy w godzinach od 9.00
do 14.30.

 

DYREKTOR

Biura Finansowo - Logistycznego

.................................................    

Marek MALINOWSKI

 

 

Metadane

Data publikacji : 31.03.2009
Podmiot udostępniający informację:
Służba Wywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor2
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor2

Opcje strony

do góry