Służba Wywiadu Wojskowego

https://bip.sww.gov.pl/sww/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowienia/dostawy/12884,PN-na-zakup-i-dostawe-prasy-krajowej-i-zagranicznej.html
2023-06-07, 05:00

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

PN na zakup i dostawę prasy krajowej i zagranicznej

SWW/ZP-7/BFL/2019

W związku z publikacją  w dniu 3 grudnia 2019 r. w Biuletynie Zamowień Publicznych UZP ogłoszenia o zamówieniu dla postępowania na "zakup i dostawę prasy krajowej i zagranicznej" w załaczeniu zamieszczamy:

- Ogłoszenie o zamówieniu;

- SIWZ z załącznikami;

- Zawiadomienie o wyjanieniu i zmianie treci SIWZ;

- Informacja z otwarcia ofert;

- Zawiadomienie o wyniku postępowania.

 

 

Pytania Wykonawcy mogą zadawać do dnia: 7 grudnia 2019 r.

 

Termin składania ofert: 11 grudnia 2019 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 11 grudnia 2019 r. godz. 11:15.

Zmiana terminu otwarcia ofert: 13 grudnia 2019 r. godz. 11.15

Metadane

Data publikacji : 03.12.2019
Data modyfikacji : 24.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Służba Wywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor2
Osoba modyfikująca informację:
Redaktor2

Opcje strony