Służba Wywiadu Wojskowego

Aktualnie znajdujesz się na:

Do ustawowych zadań SWW należy:

 1. Uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla:
   
  1. bezpieczeństwa potencjału obronnego RP,
  2. bezpieczeństwa i zdolności bojowej SZ RP,
  3. warunków realizacji, przez SZ RP, zadań poza granicami państwa;
 2. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie:
   
  1. militarnym zagrożeniom zewnętrznym godzącym w obronność RP,
  2. zagrożeniom międzynarodowym terroryzmem;
    
 3. Rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią masowej zagłady i zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem tej broni oraz środków jej przenoszenia;
   
 4. Rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń występujących w rejonach napięć, konfliktów i kryzysów międzynarodowych, mających wpływ na obronność państwa oraz zdolność bojową SZ RP, a także podejmowanie działań mających na celu eliminowanie tych zagrożeń;
   
 5. Prowadzenie wywiadu elektronicznego na rzecz SZ RP oraz przedsięwzięć z zakresu kryptoanalizy i kryptografii;
   
 6. Współdziałanie w organizowaniu polskich przedstawicielstw wojskowych za granicą;
   
 7. Uczestniczenie w planowaniu i przeprowadzaniu kontroli realizacji umów międzynarodowych dotyczących rozbrojenia;
   
 8. Podejmowanie innych działań przewidzianych dla SWW w odrębnych ustawach, a także umowach międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana.

     Powyższe zadania  są realizowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność SWW na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzona wyłącznie w związku z jej działalnością poza granicami państwa.
 

Metadane

Data publikacji : 25.11.2008
Data modyfikacji : 26.11.2008
Podmiot udostępniający informację:
Służba Wywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor1
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor1

Opcje strony

do góry