Służba Wywiadu Wojskowego

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przyjęcie kandydata do służby w SWW następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na które składa się:

 • przyjęcie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu;
 • rozmowa kwalifikacyjna;
 • postępowanie sprawdzające, określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w SWW.

W stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w SWW na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, postępowanie kwalifikacyjne może być rozszerzone o czynności mające na celu sprawdzenie przydatności kandydata do służby na takim stanowisku, w tym o przeprowadzenie badania psychofizjologicznego.

Służba Wywiadu Wojskowego:

 • sama nawiązuje kontakt z kandydatem,
 • odpowiada jedynie na wybrane oferty,
 • nie zwraca dostarczonych jej dokumentów.


Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego i warunków jakie musi spełnić kandydat do służby w SWW można znaleźć w następujących aktach prawnych:

 • ustawie o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego z dnia 9 czerwca 2006 r.(Dz.U. nr 104 poz. 709 z 2006 r.),
 • ustawie o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego z dnia 9 czerwca 2006 r. (Dz.U. nr 104 poz. 710 z 2006 r.),
 • rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. nr 137 poz. 979 z 2006 r.),
 • rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie określenia wzorów oświadczeń składanych przez osoby ubiegające się o wyznaczenie na stanowisko służbowe, mianowanie na funkcjonariusza albo zatrudnienie w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. nr 137 poz. 982 z 2006 r.),
 • rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. nr 173 poz. 1242 z 2006 r.),
 • rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe wy Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. nr 137 poz. 981 z 2006 r.),

 

Metadane

Data publikacji : 25.11.2008
Data modyfikacji : 25.11.2008
Podmiot udostępniający informację:
Służba Wywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor1
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor1

Opcje strony

do góry