Służba Wywiadu Wojskowego

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W SWW mogą pełnić służbę żołnierze zawodowi i funkcjonariusze. Ponadto w jednostkach organizacyjnych SWW mogą być zatrudniani pracownicy cywilni. Wyznaczenie żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe w SWW następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710). Służba wojskowa żołnierzy zawodowych, regulowana jest także przez przepisy ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 z późn. zm).
 

Stosunek służbowy funkcjonariusza SWW powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby.
 

Funkcjonariuszem SWW może być osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie i określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Przy ostatecznej ocenie predyspozycji kandydata do służby w SWW bierze się pod uwagę również:

 • wiek kandydata;
 • poziom i kierunek jego wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych;
 • stopień znajomości języków obcych;
 • doświadczenie w pełnieniu służby lub wykonywaniu pracy poza granicami państwa;
 • umiejętność posługiwania się technikami informacyjnymi;
 • posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Służba Wywiadu Wojskowego jest zainteresowana w szczególności absolwentami lub studentami ostatniego roku następujących kierunków:

 • informatyka i teleinformatyka,
 • radioelektronika i radiotechnika,
 • mechanika,
 • automatyka, cybernetyka i robotyka,
 • politologia,
 • stosunki międzynarodowe,
 • dziennikarstwo,
 • historia,
 • socjologia,
 • psychologia,
 • neofilologie,
 • prawo,
 • ekonomia.
   

Metadane

Data publikacji : 25.11.2008
Data modyfikacji : 26.11.2008
Podmiot udostępniający informację:
Służba Wywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor1
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor1

Opcje strony

do góry