Służba Wywiadu Wojskowego

https://bip.sww.gov.pl/sww/nabor-do-sluzby/856,nabor-do-sluzby.html
2022-10-07, 23:32

Kandydaci zainteresowani służbą w Służbie Wywiadu Wojskowego proszeni są o przysyłanie adresowanego do Szefa SWW podania wraz z następującymi załącznikami:

  • Curriculum Vitae,
  • list motywacyjny,
  • aktualne zdjęcie (4X3,5 cm).

Dokumenty można składać listem tradycyjnym, na adres:
Szef SWW
Al. Niepodległości 243
00-909 Warszawa 60

SWW zastrzega sobie możliwość odpowiadania jedynie na wybrane oferty.

Metadane

Data publikacji : 25.11.2008
Podmiot udostępniający informację:
Służba Wywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor1
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor1

Opcje strony