Służba Wywiadu Wojskowego

Przetargi poniżej progów unijnych

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup i dostawa kontenerów magazynowych 10 i 20 stopowych.

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Służba Wywiadu Wojskowego

Aleje Niepodległości 243
00-909 Warszawa 60
tel.261 83 23 52
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SWW/ZP-3/BFL/2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.06.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  08.07.2021 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  08.07.2021 11:15

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa kontenerów magazynowych 10 i 20 stopowych”. Szczegółowe warunki zamówienia określone są w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wprowadza warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wprowadza warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie wprowadza warunku w tym zakresie.

Branże CPV

 • 44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

ANGA Spółka z o. o.

Kartuska 393
80-125 Gdańsk

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry