Służba Wywiadu Wojskowego

https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/r10434,zakup-i-dostawe-prasy-krajowej-i-zagranicznej.html
2023-12-09, 09:07

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„zakup i dostawę prasy krajowej i zagranicznej”

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Służba Wywiadu Wojskowego

Aleje Niepodległości 243
00-909 Warszawa 60
tel.261832352
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SWW/ZP-6/BFL/2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.11.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  26.11.2021 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  26.11.2021 11:15

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa prasy krajowej i zagranicznej”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania ofertowe:
Zadanie ofertowe nr 1 – zakup i dostawa prasy krajowej;
Zadanie ofertowe nr 2 – zakup i dostawa prasy zagranicznej.
Specyfikacje przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ. 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie precyzuje szczegółowo tego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje szczegółowo tego warunku.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie precyzuje szczegółowo tego warunku.

Branże CPV

 • 22200000-2 - Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny
 • 79980000-7 - Usługi prenumeraty

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • Zadanie ofertowe nr 1
 • Zakup i dostawa prasy krajowej

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Zadanie ofertowe nr 2
 • Zakup i dostawa prasy zagranicznej.

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.